Avtaler Frivilligbørs 2018

Kolbotn barnehage Oppegård husflidslag Delta på påskepynt-laging i mars.
Framtiden i våre hender Frivilligsentralen i Ski Lån av lokaliteter (inntil 50 p)
Follo Soroptimistklubb Frivilligsentralen i Ski Møtelokaler, arrangementer, frivillige
Gjersjøen Rotary Frivillig Camilla Foredrag om kreft som tema. (populærvitenskap) Nettverksbygging
Oppegårdkvalifiseringssenter Kolbotn barnehage Deltakere har lesegrupper på barnas morsmål. Språkpraksis i barnehagen
Kolbotn Torg Kolbotn barnehage Barnehagen lager en kunstutstilling med tema fremtidens kjøpesenter
Kolbotn barnehage Kolbotn Garden Spille for barnehagen 2 x i året. Rekrutteringstiltak
Kolbotn Torg Kulturskolen Konsert i forbindelse med 10-års jubileum. Kunstutstilling på senteret. Avtale gjennom året.
Høyås bo- og rehabilitering Kulturskolen Barn som trener på oppvisning med instrumentene sine
MERK NORGE AS Hjørnet Ungdomskafé Intensjon om et møte, som kan føre til en avtale som omhander unge/unge voksne
Kolbotn Il. Basketballgruppa Oppegård kommune, Nærmiljø Fri adgang til basketballaktivitet ved Kolbotn IL Basket til innehavere av Opplevelseskortet
Folkeakademiet Vassbonn fritidssenter Kulturelle aktiviteter (ved Vassbonn) Tilbake: Foredrag/diskusjon
Folkeakademiet Vassbonn fritidssenter Avtalen omfatter også Tårnåsen og FLAME fritidssenter.
Oppegård Røde Kors Oppegårdkvalifiseringssenter Oppegård Røde kors stiller med instruktør på NGF-kurs (Norsk grunnkurs førstehjelp) for Kvalifiseringssenteret. Kvalifiseringssenteret stiller med lokale for gjennomføring av kurs
Kolbotn Il. Basketballgruppa Oppegård kommune Fri adgang til basketballaktivitet v/KIL basket til innehavere av opplevelseskortet
Kolben kulturhus Landstormen Hjelp til gjennomføring av senior Kino, servering
Oppegård Historielag Kolbotn Il. Basketballgruppa Oppdatere historien om Kolbotn IL- Basket + flere grupper (intensjonsavtale)
Oppegårdkvalifiseringssenter Framtiden i våre hender FIVH trenger folk til å jobbe på BUA, søppelplukking osv. mot folk til samtaler, språk og fellesskap.
Oppegård kommune, samfunnsutvikling Oppegård Historielag Intensjonsavtale, samarbeid om visuell fremstilling av viktige hendelser/ epoker inn mot kommuneplan arbeidet. Mot hjelp til eldre
Oppegård bibliotek SOS-barnebyer Kodekurs for unge flyktninger og norsk ungdom
Hjørnet Ungdomskafé Oppegårdkvalifiseringssenter Avtale om språktrening på hjørnet til unge deltagere.
Framtiden i våre hender Kolbotn Il. Basketballgruppa samarbeide med inkludering
Høyås bo- og rehabiliteringssenter Oppegårdkvalifiseringssenter avtale om språkpraksis
Kolbotn Garden Kolbotn Idrettslag Kolbotn garden spille på hjemmekamp for Kolbotn kvinnefotball (intensjonsavtale)
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Oppegård Turlag Låne møtelokale og et lite lager til utstyr mot arrangering av turer
DELTA Oppegård sanitetsforening Hjelper hverandre med rekruttering.
Oppegård kommune, Park og idrett Oppegård Turlag Samarbeid av sti rydding og merking i nærområdet
Hjørnet Ungdomskafé NAV Oppegård tilby kurs om for eks. jobbsøk, økonomi mot nettverksarena for flyktninger og arbeidsplasser
Kolbotn Fotoklubb Kolbotn Il. Basketballgruppa bilder/video fra basketball østre Greverud og street basket
NAV Oppegård Kolbotn Torg Internasjonale- bygge nettverk med butikkene på torget
Myrvoll speidergruppe Vassbonn fritidssenter Nattjobb, hjelp på nylenna, båling, seek and find
Kolbotn Fotoklubb Follo Soroptimistklubb Bilde
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Foreningen Microfinans Norge Tilbyr lagerplass for møbler mot kreativt rom for beboere
Oppegård miljø og Arbeidstreningssenter Kolbotn Torg OMA arrangere en pop-up butikk i felleslokalene på senteret.
Kolbotn Fotoklubb Kirken i Oppegård Intensjonsavtale: Kolbotn Fotoklubb bistår med bilder fra av . eller annet til bruk på hjemmeside/brosjyrer.
Kolben kulturhus Oppegård Røde Kors bidra med hjelp til gjennomføring av barn i kolben mot at de får se kinofilm
Oppegård husflidslag Høyås bo- og rehabiliteringssenter låne lokaler mot foredrag historiske fortellinger og turer
Kolbotn Garden Greverud sykehjem og omsorgsboliger vise drill/spille på sykehjemmet
Kolbotn Fotoklubb/Kolbotn Videoklubb BUA Videogruppa lager reklamefilm for BUA, vurdere utlån av video/fotoutstyr
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Hellerasten skole Elever «innsats for andre» holder arrangementer på sykehjemmet, sykehjemmet følger opp elevene
Oppegård Røde Kors Oppegård Turlag oppegård tur lag arr. en tur for røde kors i flykting guider og flyktningene. røde kors stiller til disposisjon 8 kanoer for tur laget
Seniorakademiet i Oppegård Oppegård Røde Kors Inviterer besøksvenner med venn til seniorakademiets møter
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Vinduet mot lyset Oppmøte på sykehjem for beboerne. Prøver dette og gjør evt. en varig avtale.
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Kolbotn Fotoklubb utstilling som byttes ut, rullerend utstilling mot at sykehjemmet reklamerer
Kolbotn Torg Kolbotn Fotoklubb/Kolbotn Videoklubb Ta video i forbindelse med Kolbotn torgs 10-års jubileum, video distribueres på sosiale mdier
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Gjersjøen Rotaryklubb – Frilufts aktiviteten til Greverud sykehjem. – Foredrag innen ulike helsefarlige temaer, tillbud fra Greverud Sykehjem
Detbetyr.no Oppegård Næringsforum samarbeid om nettverk, markedsføring og samfunnsansvar, intensjonsavtale
Foreningen Microfinans Norge NAV Oppegård Lokaler mot kors/kompetanse
Kolbotn Torg Vassbonn fritidssenter Torget som arena for aktivitet, bidrag til arrangementer
Kirken i Oppegård Hellerasten skole praksisplass «insatts for andre», medhjelper eks. formiddagstreff for eldre
Framtiden i våre hender Oppegård Frivilligsentral lån av lokaler (inntil 50p)
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Oppegård Historielag Foredrag lysbildefremvisning mot lån av lokaler
Foreningen Microfinans Norge Oppegård Røde Kors Låne lokaler til kurs for de som faller utenfor arbeidslivet mot tur venner fra Røde Kors
Greverud sykehjem og omsorgsboliger Oppegård Røde Kors Markedsføre besøksvenntjenesten på sykehjemmet
NAV Oppegård Oppegård sanitetsforening intensjonsavtale om å rekruttere medlemmer til sanitetsforeningen fra NAV’s kvinnegruppe mot knytte nettverk
Hjørnet Ungdomskafé Follo Trafikkteam AS Faglig og pedagogisk støtte/kurs på temakveld trafikk
Kirken i Oppegård Oppegård Historielag Gjest på formiddagstreff på Tårnåsen aktivitetssenter og/eller Greverud kirke
Kirken i Oppegård Follo seniororkester gjest på formiddagstreff på Tårnåsen aktivitetsenter, peisetestue Greverund, underholdning.
Oppegård kommune, samfunnsutvikling Kirken i Oppegård fokus på fremmede arter, kommunen kan bistå med informasjons-plakater til bruk på Slora leiren
Kolbotn Fotoklubb Bjørkås sykehjem KFK leverer månedens bilde til sykehjemmene i kommunen (Bjørkås, Greverud og Høyås), ved at bildet roterer mellom dem.
Oppegård Røde Kors Biblioteket / BUA Koble frivillige og flyktninger til vedlikeholdsarbeid o.l.
Kolbotn Fotoklubb/Kolbotn Videoklubb Oppegård kommune, samfunnsutvikling intensjonsavtale, samarbeid som retter fokus på bekjempelse arter mot utstilling, distribusjon av bilder
Oppegård Røde Kors Kolbotn Il. Basketballgruppa Kolbotn basket inntar henvendelser av røde kors for unge som ønsker å spille basket.
Høyås bo- og rehabiliteringssenter Hellerasten skole Intensjonavtale med Silje Ellevold om tilpasset innsats for andre.
Oppegård husflidslag Biblioteket Videreføring av avtale om strikk og lyft en gang i måneden i 2018.
Oppegård kommune Oppegård Røde Kors (Hjørnet ungdomskafe og røde kors ungdom) Førstehjelpskurs for ungdom, kompiskveld på hjørnet
Kolbotn Il. Basketballgruppa Høyås bo- og rehabiliteringssenter Gratis inngang til arrangementer i østre Greverud idrettshall og street basket.
NAV Oppegård Gjersjøen Rotaryklubb gjersjøen tilbyr: veiledning og foredrag nav tilbyr: foredrag av NAV arbeidsmarked
Oppegård kommune Lions Club Oppegård (Kulturskolen) transport til barnekor, mot fantastisk barnekoropplevelser
Oppegård Røde Kors Follo seniororkester gjensidig informasjon evt. bidrag i samband m/arr
Høyås bo- og rehabiliteringssenter Kolbotn Fotoklubb Samarbeid om foredrag og printing av månedens bilde.
Oppegård miljø og Arbeidstreningssenter Hellerasten skole elever fra innsats for andre kan ha sin arbeidstrening på OMA
Kolbotn Torg BUA Aktivitetsdager Kolbotn Torg- Markedsføring av BUA sine tjenester. Vise frem utstyr og låne ut utstyr på aktivitetsdager hver årstid.
Kullbunden Jazz Kirken i Oppegård Arrangement med hovedfokus på barn/unge.
Oppegård Røde Kors Kolbotn Garden Tilbud for jenter mellom 7-18 år
Oppegård miljø og Arbeidstreningssenter Biblioteket / BUA Koordinerer tilbudene våre på sportsutstyr, også klær til aktiviteter. Tilgjengeligjøre hverandres tilbud.
Kirken i Oppegård Oppegård Røde Kors Besøke internasjonal kafe og fortelle om flyktingsguide opplegget og oppfordre til å melde seg.
Kolbotn Fotoklubb/Kolbotn Videoklubb Kolbotn Torg KFK lager en bildereportasje i forbindelse med Kolbotn Torg 10 års jubileum. Kolbotn torg utstiller KFKs måneds bilde ut 2018
Myrvoll speidergruppe Greverud sykehjem og omsorgsboliger Besøk av 7-9 åringer, gjøre speideraktiviteter. Møte med generasjoner. Spille ludo mm
NAV Oppegård Oppegård bibliotek digital veiledning på nett med veiledere m/NAV kompetanse som deltar.
Kullbunden Jazz Biblioteket samarbeid om kulturelt arrangement knyttet til Hans Børli-jubileum
DELTA Kolbotn Garden Kolbotngarden delta på DELTA-treff og holde konsert. DELTA formidler frivillige til loppemarked og innsamlinger og rekruttere nye medlemmer.
NAV Oppegård Oppegård Røde Kors Presentasjon av RK på info møter. Brosjyrer plassert hos NAV. Nav ønsker flere guider.
Oppegård Røde Kors Kolbotn Fotoklubb Fotoklubben holder kurs for flyktninger/ungdommer, og Røde Kors sørger for lokaler, innramming osv
Kolbotn Torg Kolbotn meninghet, Sofiemyr kirke julegrantenning med krybbe, kor og esel
Kirken i Oppegård Oppegårdkvalifiseringssenter Praksisplasser til deltagere i OKS mot kafe i Sofiemyr kirke evt. Greverud kirke
Kolbotn Torg Hellerasten skole Samarbeid om praksisplasser for elever
Vinduet mot lyset Oppegård Frivilligsentral Vinduet mot lyset tilbyr informasjon og prøvebehandling i healing, samtidig med makeupartisten annehver uke.
Oppegård Røde Kors Vassbonn fritidssenter samling og aktiviteter med ungdom
Oppegård Røde Kors Vassbonn fritidssenter Bruk av fritidssenter til grupper,øvelser, møte(r)
Kolbotn Garden Kolbotn Torg oppvisning av 10-års jubileum til Kolbotn Torg.,åpning torsdag 3 mai, drilloppvisning 5 mai
Kolbotn Torg Oppegård Frivilligsentral Markedsføring og plass til julegaveinnsamling mot koordinering av utlevering av gavene
Kolbotn Fotoklubb Kolbotn Garden Kolbotn Fotoklubb tar troppsbilde av Kolbotngarden
SOS-barnebyer Vassbonn fritidssenter møteplass for ungdom-ungemennesker
Follo seniororkester Gjersjøen Rotaryklubb Konsert for ensomme mot deltagelse med bl.a musikk.
Oppegård kommune, samfunnsutvikling Kolbotn Fotoklubb Videoklubben lager film av frivilligbørs og lever til Oppegård kommune
Gjersjøen Rotaryklubb Lions Club Oppegård Deltakelse på julegran tenning mot hjelp på arrangementer ved behov.