TILBUD OG ØNSKER

Her kan du se hva deltagere meldte inn av tilbud og ønsker før frivilligbørsen i 2022.

Se hva våre deltakere tilbyr og ønsker