Internasjonalt

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system, danskene har skjønt potensiale. Både Lisboa og Moskva og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.

I Norge var det Bærum som var først ute og holdt Norges første Frivilligbørs i 2008.

Drammen hadde sin første Frivilligbørs høsten 2017. Det hadde vi nytte av da vi arrangerte Oppegårds første Frivilligbørs i Kolben 13.februar 2018.