Avtaler Frivilligbørs 2019

Oppegård Røde Kors Oppegård Kvalifiseringssenter Førstehjelpskurs, deltager OKS
Fremtiden i våre hender Oppegård Idrettsråd Hockeyskøyter-utveksling. Ski hockey
Flåtestad skole Oppegård kommune, samfunnsutvikling Elever til frivillig børs.
Tårnåsen skole Lions Club Oppegård Intensjonsavtale, Tårnåsen skole, Lions Oppegård. Friminuttsvenn og leksehjelp
Oppegård kulturskolen Høyås bo – og rehabiliteringssenter underholdning på Høyås.
Oppegård Røde Kors Oppegård Næringsforum Skaffe sommerjobb til flykningsungdommer.
Vassbonn fritidssenter Oppegård kommune, frivilligsentralen Hjelp ved TV-aksjonen.
Greverudlia velforrening – Oppegård historielag -Myrvoll speidergruppe NAV Oppegård Intensjonsavtale-holde informasjonsmøte om arbeid i barnehage hos NAV
Kolbotn Torg Fremtiden i våre hender Aktivitetsdager med BUA utstyr på Kolbotn Torg
Kolbotn Torg Oppegård kommune, frivilligsentralen \»Ønsketre\». Julegaveinnsamling på Kolbotn Torg i regi av Frivilligsentralen.
Høyås bo – og rehabiliteringssenter Frivillig frivillig til nærbutikk
Vassbonn fritidssenter Sykehjemmenes venner Foredrag/underholdning evt. powerpoint.
NAV Oppegård Tårnåsen skole Leksehjelp, friminuttshjelp og arbeidstrening.
Oppegård Røde Kors Oppegård Kvalifiseringssenter Fritids-tinder. Aktivitetsapp- med søke og segmenterings-motor for mapping. Ung (20-35) mot eksisterende aktiviteter.
Oppegård Røde Kors Oppegård kommune, samfunnsutvikling Etablere kontakt og samarbeid om aktivitets-kalender/app.
Kolbotn Torg Høyås bo – og rehabiliteringssenter Kolbotn torg stiller med plass til aktivitetsfestilval, med blant annet rullatorløp.
Lions Club Oppegård Vassbonn fritidssenter Foredrag for Lions Club. Delta i Lionsmøte.
Oppegård kommune, helsetjenesten Frivillig Hospitering \»Sterk og stødig\» med mulighet for å bli instruktør.
Høyås bo – og rehabiliteringssenter Tårnåsen skole Generasjontreff. Tårnåsen skole stiller med aktiviteter og underholdning på Høyås.
Oppegård bibliotek NAV Oppegård Revitalisere avtale om digital veiledning til innbyggerne
Kolbotn Torg Den norske kirke i Oppegård Kirken på torget ved julegrantenning. Videreføre avtalen som ble inngått i fjor.
Frivillig Gjersjøen Rotaryklubb Demonstrasjon av GPS-klokke for demente.
Kolben kulturhus Oppegård kommune, frivilligsentralen Samarbeide om å finne hvilke som kan hjelpe til med seniorkino annenhver torsdag.
Oppegård Røde Kors Oppegård kommune Skaffer sommerjobber til flyktningsungdommer. Med bestemorsbedriften
Oppegård Røde Kors Oppegård kulturskolen Intensjonsavtale: Kultur innslag. Omsorg, eldre og sykehjem. Ungdom (15-20 år, alle samfunnslag) Kultur innslag, gjensidig informasjon, workshop
Oppegård Røde Kors Oppegård kulturskolen Vakt bemanning festival, Minifestival, kulturskolene i Ski og Oppegård. 14.-16. Juni 2019.
Kolbotn Torg NAV Oppegård kurs og informasjon til butikkene
Høyås bo- og rehabiliteringssenter Oppegård Kvalifiseringssenter Mulig språkpraksis i nærbutikk i sykehjemmet.
Oppegård kommune Den norske kirke i Oppegård Informasjon om følgeordning. Klokken 08:00 på skoledager.
Høyås bo – og rehabiliteringssenter «Sykling Uten Alder» Intensjonsavtale om sykkelvenn til beboere på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.
Oppegård Kvalifiseringssenter Oppegård og Ski sanitetsforening Samarbeid rundt oppstart av kvinne kafe, med fokus på språk. Matlaging og samhold
Tårnåsen skole Follo Soroptimistklubb Follo Soroptimistklubb får låne lagerplass til kjoler til april
Oppegård kommune, helsetjenesten NAV Oppegård Intensjonsavtale-Informasjonsmøte.
Oppegård kommune, frivilligsentralen Frivillig Intensjonsavtale for å oprette frivillige nærmiljøguider, for å guide grupper, vennskapskommuner, og nyinnflyttende
Kolbotn Pike- og guttemusikkorps Høyås bo – og rehabiliteringssenter Lagringsplass i bytte mot underholdning.
Kolbotn Torg Vassbonn fritidssenter Samarbeid om sumprock 24.mai. Aktiviteter for barn og unge. Jan Bålsrudsplass.
Tårnåsen skole Oppegård kommune, frivilligsentralen Friminuttshjelp. Leksevenn/lesevenn. Sosiale aktiviteter. Med Nils Yngve, Tårnåsen Fritidssenter.
Høyås bo – og rehabiliteringssenter Hellerasten Barnehage Avtale om gjensidige besøk med ulike aktiviteter på tvers av generasjoner
Kolbotn Pike- og guttemusikkorps Sykehjemmenes venner underholdning til hyggekveld.
Frivillig Kolben kulturhus Hjelpe til med rigging av stoler og bord, servering kaffe og kake.
Kolbotn fotoklubb Vassbonn fritidssenter Bistand/hjelp med fototeknisk/kurs for ferdig produkt på vegger på klubben. Deltagere er ungdom på fritidsklubben.
Oppegård Røde Kors Oppegård og Ski sanitetsforening Intensjon om å etablere en møteplass for jenter/ kvinner som har behov for det.
Frivillig Den norske kirke i Oppegård Multikulturell kontakt
Oppegård bibliotek Oppegård og Ski sanitetsforening Intensjonsavtale om arrangement sammarbeid 1 gang per semester.
Kolbotn Torg Oppegård kommune, helsetjenesten Universell utforming. Kartlegging hos butikker/fellesareal.
Kolben Sangbar Høyås bo – og rehabiliteringssenter Intensjonsavtale. Kolben Sangbar tilbyr allsangstund til Høyås ved senere avtale
Oppegård Kvalifiseringssenter Hverdagshelse Samarbeid om hviletrening og markedsføring
Hellerasten Barnehage Oppegård Kvalifiseringssenter Språkpraksis, lese/ spillvenn, m.m.
Oppegård kommune Oppegård kommune, frivilligsentralen Følgeordning for elever på Kolbotn skole.
Lions Club Oppegård Oppegård og Ski sanitetsforening Samarbeid om aktiviteter på sykehjemmene
Lions Club Oppegård Oppegård Røde Kors Samarbeid om aktiviteter på sykehjemmene
NAV Oppegård Den norske kirke i Oppegård Frivillig arbeid Sofiemyr kirke tirsdag(kaffe på kirken) \»mammakaffe\» på torsdager Greverud kirke(nettverksbygging) Dette er tilbud kirken i Oppegård har, hvor Nav Oppegård ønsker å bistå med aktuelle kandidater.
Kolbotn Torg Oppegård Røde Kors Avtale om å få ha stand på torget i forbindelse med Røde kors dagen
Lions Club Oppegård Sykehjemmenes venner sammarbeid om aktiviteter på sykehjemmene
Lions Club Oppegård Gjersjøen Rotaryklubb Samarbeid om aktiviteter på sykehjemmene.
Kolbotn Torg Vassbonn fritidssenter Vinteraktivitetene Kaos man- ons 18.2-20.2 senteret (kolbotn torg) som arena for rebusløp klubben(e) stiller med aktivitet og ungdommer på et arr. i/nos k.t.
Hellerasten Barnehage Den norske kirke i Oppegård Besøk på pensjonisttreff på Tårnåsen Aktivitetssenter.
Oppegård Røde Kors Ahmadiyya Menighet – Follo Lokaler mot leksehjelp.
Oppegård Røde Kors NAV Oppegård Møte om samarbeidet \»Nye muligheter\» og mer.
Oppegård Røde Kors Den norske kirke i Oppegård Besøk på internasjonal cafe.
Oppegård kommune, samfunnsutvikling Kolbotn fotoklubb Fotografere bilder under frivilligbørs til en liten utstilling