Hvorfor delta?

Bli med på en spennende og nyttig møteplass! Les mer om hvorfor her.

Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

Bli med på et internasjonalt fenomen.

La din bedrift bli mer synlig.

Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet

Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte.

Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.

Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!

"Frivilligbørs styrker engasjement, kreativitet og vilje til å utrette nyttige og viktige oppgaver. Det gjelder ikke bare samfunnsengasjement, men behov for den enkeltes mestring og utvikling sammen med andre.Oppegård næringsforum ser på frivillighet og organisering av dette som et ledd i produkt- og tjenesteutvikling, samt grunnlag for innovasjon og virksomhetsetablering."

Styreleder, Oppegård næringsforum

Hvorfor bør frivillige delta?

Vis hva dere brenner for i Nordre Follosamfunnet.

Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.

La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.

Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.

Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.

Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

"For en frivillig organisasjon  er det helt nødvendig med både et godt omdømme, synlig tilstedeværelse og ikke minst; et godt samarbeid med både næringsliv, offentlige instanser, andre frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som bor i kommunen. Det finnes mange eksempler på at godt samspill mellom ulike aktører kan resultere i strålende resultater. Resultater som kan  bidra til medmenneskelig forståelse, god borgerånd og ønske om en aktiv innsats for samfunnet."

Per Aage Karlsen, president

Lions Club Oppegård

Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta?

Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.

Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.

Bidra til mer og bedre samspill på tvers.

La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

I lokalmiljøet er det mange gode krefter og ressurser. På Frivilligbørsen kan vi møtes på tvers og finne nye samarbeidsmuligheter!

Thomas Sjøvold, tidligere Ordfører i Oppegård