Hva er frivilligbørs?

Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger tilrette for mer og bedre samarbeid på tvers. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler. Dette er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget.

Eksempler på ressurser du kan finne på Frivilligbørs:

Kloke hoder

Kompetanse, kurs eller rådgiving

Gode forbindelser

Hospitering, mentor eller nettverk

Nyttige never

Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte

Festligheter

Underholdning eller opplevelser

Husrom

Låne lokaler

Varme hjerter

Tid for andre, være et medmenneske

Ting & Tang

Låne eller arve utstyr eller materialer

Eksempler på samarbeidsavtaler

Eksemplene er inspirert av avtaler inngått på Frivilligbørser i andre byer og land. Med litt kreativitet er mulighetene mange!